Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 05-05-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển xã hội hoá dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 05)
21-04-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới. (từ trang 06 đến trang 07)
21-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 08 đến trang 09)
21-04-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hoá hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2015. (từ trang 10 đến trang 12)
21-04-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. (từ trang 13 đến trang 14)
21-04-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 15 đến trang 21)
21-04-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 28)
21-04-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 29 đến trang 34)
24-04-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất và trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa đất khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 35 đến trang 41)
28-04-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 42 đến trang 49)
5,833,766 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner