Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 21-12-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 03 đến trang 25)
12-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 29)
12-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 30 đến trang 32)
12-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 33 đến trang 35)
12-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 36 đến trang 37)
12-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (trang 38)
12-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 – 2015. (từ trang 39 đến trang 43)
12-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 44 đến trang 46)
12-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 47 đến trang 48)
12-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 49 đến trang 50)
12-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012. (từ trang 51 đến trang 80)
12-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 81 đến trang 101)
12-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 102 đến trang 104)
12-12-2011 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh. (từ trang 105 đến trang 106)
5,551,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner