Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 20-09-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 19)
05-09-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 20 đến trang 22)
14-09-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 23 đến trang 24)
29-08-2011 Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 25 đến trang 28)
05-09-2011 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Nghĩa Thắng. (từ trang 29 đến trang 30)
14-09-2011 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 31 đến trang 35)
15-09-2011 Quyết định số 1378/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội làng nghề chế biến nước mắm xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. (từ trang 36 đến trang 43)
15-09-2011 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Ngãi để xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. (từ trang 44 đến trang 50)
16-09-2011 Quyết định số 1384/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 51 đến trang 57)
5,856,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner