Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 02-06-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh. (trang 03)
31-05-2011 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà đến năm 2020. (từ trang 04 đến trang 20)
31-05-2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020. (từ trang 21 đến trang 33)
31-05-2011 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Sơn Tây đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 50)
26-05-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 51 đến trang 53)
12-05-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi trong năm 2011. (từ trang 54 đến trang 55)
27-05-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyền điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. (từ trang 56 đến trang 58)
31-05-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 61)
5,551,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner