Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 25-04-2011: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2011 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 18)
22-04-2011 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập. (từ trang 19 đến trang 26)
09-04-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. (từ trang 27 đến trang 29)
04-04-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 30 đến trang 31)
05-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. (từ trang 32 đến trang 44)
06-04-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 45 đến trang 53)
06-04-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 54 đến trang 75)
5,893,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner