Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 29-09-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 10)
31-08-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh đến năm 2020. (từ trang 11 đến trang 37)
27-08-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 38 đến trang 41)
13-09-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 42 đến trang 44)
21-09-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những tháng cuối năm 2012. (từ trang 45 đến trang 49)
27-09-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 50 đến trang 52)
21-09-2012 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 53 đến trang 60)
24-09-2012 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Long. (từ trang 61 đến trang 62)
24-09-2012 Quyết định số 1397/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Màu. (từ trang 63 đến trang 64)
24-09-2012 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Liên. (từ trang 65 đến trang 66)
27-09-2012 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 67 đến trang 73)
5,510,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner