Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 01-06-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 07)
13-05-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 08 đến trang 13)
14-05-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 14 đến trang 21)
18-05-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 23)
18-05-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 24 đến trang 25)
19-05-2015 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. (từ trang 26 đến trang 44)
13-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. (từ trang 45 đến trang 48)
14-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nộp thuế điện tử. (từ trang 49 đến trang 51)
11-05-2015 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động phát triển KKT Dung Quất giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 52 đến trang 60)
27-04-2015 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 61 đến trang 75)
5,549,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner