Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 26-07-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 06)
12-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 – 2015. (từ trang 07 đến trang 08)
12-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 09 đến trang 11)
12-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 12 đến trang 16)
12-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 17 đến trang 20)
12-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 21 đến trang 25)
12-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. (từ trang 26 đến trang 27)
12-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 28 đến trang 31)
12-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 32 đến trang 33)
12-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 34 đến trang 55)
12-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 56 đến trang 58)
12-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 95)
12-07-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng biên chế công chức hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 96 đến trang 97)
12-07-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để thực hiện Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (từ cầu Trà Khúc II đến giáp đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh). (từ trang 98 đến trang 99)
7,100,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner