Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 18-06-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 08)
14-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 09 đến trang 18)
14-06-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ Di tích Quốc gia Trường Lũy tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 19 đến trang 26)
14-06-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 27 đến trang 31)
29-05-2012 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 32 đến trang 47)
22-05-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi trong năm 2012. (từ trang 48 đến trang 50)
22-05-2012 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. (từ trang 51 đến trang 60)
29-05-2012 Quyết định số 781/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi. (từ trang 61 đến trang 62)
06-06-2012 Quyết định số 849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 63 đến trang 67)
14-06-2012 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2012 – 2015. (từ trang 68 đến trang 91)
5,554,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner