Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 12-05-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. (từ trang 03 đến trang 12)
22-04-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 13 đến trang 16)
22-04-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 17 đến trang 21)
22-04-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 23)
22-04-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 24 đến trang 25)
22-04-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 30)
22-04-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 31 đến trang 34)
22-04-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 35 đến trang 40)
07-05-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 41 đến trang 55)
20-04-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung thu, chi và mức chi phục vụ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 56 đến trang 59)
27-04-2015 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 60 đến trang 61)
07-05-2015 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 62 đến trang 68)
07-05-2015 Quyết định số 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 69 đến trang 76)
5,549,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner