Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 04-12-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 05)
22-11-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 06 đến trang 13)
06-11-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện Ba Tơ. (từ trang 14 đến trang 21)
21-11-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Tây. (từ trang 22 đến trang 28)
21-11-2013 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường đất và tài sản gắn liền trên đất áp dụng cho huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (từ trang 29 đến trang 58)
22-11-2013 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 59 đến trang 75)
26-11-2013 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 76 đến trang 103)
14-11-2013 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 104 đến trang 116)
27-11-2013 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 117 đến trang 124)
5,855,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner