Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-05-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 260 đến trang 275)
13-05-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý. (từ trang 276 đến trang 290)
19-05-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 291 đến trang 294)
23-05-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 295 đến trang 303)
23-05-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 304 đến trang 312)
18-05-2016 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 313 đến trang 321)
19-05-2016 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đăng ký giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các khối, cụm thi đua của tỉnh. (từ trang 322 đến trang 333)
06-05-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 334 đến trang 338)
17-05-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 339 đến trang 340)
26-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2016. (từ trang 341 đến trang 343)
5,554,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner