Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 22-12-2015: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 65 đến trang 77)
14-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 78 đến trang 84)
14-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 85 đến trang 92)
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 93 đến trang 95)
14-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 96 đến trang 134)
14-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. (từ trang 135 đến trang 166)
14-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 167 đến trang 169)
14-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 170 đến trang 171)
14-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 172 đến trang 173)
14-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh qui định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 174 đến trang 175)
14-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 176 đến trang 178)
14-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 179 đến trang 180)
14-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế. (từ trang 181 đến trang 184)
14-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 185 đến trang 196)
14-12-2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020. (từ trang 197 đến trang 199)
14-12-2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 200 đến trang 209)
14-12-2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. (trang 210)
14-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. (trang 211)
14-12-2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập mới một số thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn của huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 212 đến trang 220)
14-12-2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước. (trang 221)
14-12-2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 222 đến trang 223)
14-12-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 224 đến trang 227)
5,801,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner