Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 07-03-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-02-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 10)
28-02-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 11 đến trang 20)
10-02-2014 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn đến năm 2015. (từ trang 21 đến trang 55)
17-02-2014 Quyết định số 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 56 đến trang 62)
14-02-2014 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013. (từ trang 63 đến trang 77)
14-02-2014 Quyết định số 194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch thuật Quảng Ngãi. (từ trang 78 đến trang 84)
28-02-2014 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 85 đến trang 92)
20-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 93 đến trang 96)
26-02-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 97 đến trang 100)
5,904,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner