Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 xuất bản ngày 30-11-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
01-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 08 đến trang 12)
13-11-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ, giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 13 đến trang 19)
10-11-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 20 đến trang 24)
10-11-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 25 đến trang 26)
10-11-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 27 đến trang 28)
10-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006-2010. (từ trang 29 đến trang 31)
10-11-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua Chương trình mục tiêu giảm nghèo và việc làm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 32 đến trang 33)
10-11-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc hỗ trợ kinh phí cho xã, phường xây dựng điểm sinh hoạt văn hoá thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 34 đến trang 35)
10-11-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2006; hỗ trợ kinh phí cho các phường thực hiện chi lương cho giáo viên mầm non bán công được hưởng lương theo ngạch bậc quy định. (từ trang 36 đến trang 37)
10-11-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ – HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (từ trang 38 đến trang 39)
27-11-2006 Quyết định số 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá tài sản. (từ trang 40 đến trang 47)
30-11-2006 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 48 đến trang 58)
13-11-2006 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 59 đến trang 66)
5,893,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner