Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 xuất bản ngày 22-08-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-08-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 04)
14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2006 – 2010). (từ trang 05 đến trang 12)
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc xác định vị trí và thực hiện dự án mở rộng khu dân cư và các tuyến đường ở khu vực phía Bắc trung tâm huyện lỵ. (từ trang 13 đến trang 14)
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc phê chuẩn chương trình phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 15 đến trang 23)
02-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Nông - Lâm -Thuỷ sản. (từ trang 24 đến trang 28)
04-08-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 29 đến trang 36)
04-08-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Nghĩa Hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 37 đến trang 47)
04-08-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Nghĩa Hành. (từ trang 48 đến trang 52)
25-07-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây về việc ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây. (từ trang 53 đến trang 73)
27-07-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây về việc ban hành Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 74 đến trang 80)
27-07-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Sơn Tây về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 81 đến trang 91)
22-08-2006 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 92 đến trang 103)
5,833,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner