Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 13-06-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-05-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 15)
01-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ đặc thù đối với một số công việc chuyên môn ngành Thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 16 đến trang 21)
13-06-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. (từ trang 22 đến trang 43)
06-06-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 44 đến trang 50)
25-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện giai đoạn 2006-2010. (từ trang 51 đến trang 58)
25-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. (từ trang 59 đến trang 65)
08-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng. (từ trang 66 đến trang 87)
23-05-2006 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. (từ trang 88 đến trang 97)
08-06-2006 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có công với Cách mạng và hộ nghèo năm 2006. (từ trang 98 đến trang 103)
5,833,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner