Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 20-05-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khai thác quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 05)
27-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2006 hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp – làng nghề. (từ trang 06 đến trang 07)
04-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 08 đến trang 20)
09-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 21 đến trang 28)
15-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về mức chi cho công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 29 đến trang 32)
15-05-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp và các hội thi khác của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 33 đến trang 49)
18-05-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. (từ trang 50 đến trang 63)
19-05-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 64 đến trang 67)
10-05-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Ba Tơ. (từ trang 68 đến trang 87)
28-04-2006 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 88 đến trang 94)
08-05-2006 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005-2006 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2006-2007. (từ trang 95 đến trang 101)
5,833,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner