Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 30-07-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. (từ trang 03 đến trang 04)
16-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 05 đến trang 10)
16-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010. (từ trang 11 đến trang 13)
16-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc, hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 14 đến trang 17)
16-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn Ngân sách nhà nước tập trung của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 – 2010. (từ trang 18 đến trang 22)
16-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 23 đến trang 25)
16-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 26 đến trang 27)
16-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ. (từ trang 28 đến trang 29)
16-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 30 đến trang 33)
16-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 34 đến trang 41)
16-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. (từ trang 42 đến trang 43)
16-07-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 44 đến trang 49)
27-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Cư trú. (từ trang 50 đến trang 52)
5,563,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner