Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 10-01-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo thuộc nguồn vốn địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 13)
05-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 14 đến trang 16)
25-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc phát triển giao thông nông thôn đường bộ huyện Lý Sơn, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 17 đến trang 20)
25-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 21 đến trang 28)
20-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 29 đến trang 31)
20-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 32 đến trang 37)
16-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 38 đến trang 45)
18-12-2006 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 46 đến trang 54)
29-12-2006 Quyết định số 3499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006- 2010. (từ trang 55 đến trang 59)
5,567,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner