Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 18 xuất bản ngày 10-05-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (trang 04)
25-04-2008 Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (trang 06)
02-05-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. (trang 11)
05-05-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản Tiêu chí phân loại xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi. (trang 17)
05-05-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về việc bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (trang 25)
07-05-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn. (trang 27)
14-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Minh Long. (trang 29)
14-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc đổi tên Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao thành Phòng Văn hoá và Thông tin, huyện Minh Long. (trang 31)
14-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Minh Long. (trang 33)
14-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Long. (trang 35)
14-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Công thương huyện Minh Long. (trang 37)
14-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc giải thể Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Minh Long. (trang 39)
14-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc giải thể Uỷ ban dân số gia đình và Trẻ em huyện Minh Long. (trang 41)
29-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi. (trang 43)
29-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Quảng Ngãi. (trang 45)
29-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Lao động thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. (trang 47)
29-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. (trang 49)
29-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. (trang 51)
29-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giải thể Ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố Quảng Ngãi. (trang 53)
29-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. (trang 55)
28-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. (trang 57)
07-05-2008 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá bán điện khu vực nông thôn cho các hộ sử dụng điện thông qua tổ chức quản lý điện nông thôn. (trang 61)
7,326,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner