Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 20-01-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 03 đến trang 40)
21-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 41 đến trang 46)
21-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về Chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện. (từ trang 47 đến trang 48)
21-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về dự toán thu và phân bổ chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2008. (từ trang 49 đến trang 50)
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 51 đến trang 57)
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006. (từ trang 58 đến trang 59)
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Minh Long. (từ trang 60 đến trang 61)
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 62 đến trang 63)
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Minh Long. (từ trang 64 đến trang 65)
5,885,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner