Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 05-01-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) cho UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. (từ trang 03 đến trang 21)
24-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 22 đến trang 30)
31-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. (từ trang 31 đến trang 37)
24-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 38 đến trang 45)
24-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2008. (từ trang 46 đến trang 47)
24-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc chuẩn y quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 48 đến trang 50)
24-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về phân bổ vốn đầu tư năm 2008. (từ trang 51 đến trang 52)
24-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án đặt tên gọi cho các tuyến đường nội thị, gắn biển số nhà và tên gọi công trình công cộng thuộc khu vực thị trấn Ba Tơ. (từ trang 53 đến trang 55)
14-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Sơn Hà. (từ trang 56 đến trang 61)
19-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 62 đến trang 68)
19-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt dự toán và phân bổ Ngân sách năm 2008. (từ trang 69 đến trang 73)
19-12-2007 Quyết định số 2934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 74 đến trang 89)
20-12-2007 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá thu thuế sử dụng đất. (từ trang 90 đến trang 91)
20-12-2007 Quyết định số 2951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời về nội dung và mức chi nhuận bút đối với tạp chí, tập san, bản tin. (từ trang 92 đến trang 93)
24-12-2007 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 94 đến trang 96)
5,563,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner