Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 xuất bản ngày 18-07-2010: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 42)
28-06-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. (từ trang 43 đến trang 44)
28-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 45 đến trang 51)
29-06-2010 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất. (từ trang 52 đến trang 58)
29-06-2010 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Dung Quất. (từ trang 59 đến trang 65)
01-07-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và Công nhận Điều lệ Qũy “Vì những trái tim bé bỏng”. (từ trang 66 đến trang 73)
5,856,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner