Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 05-05-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 03 đến trang 06)
16-04-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 07 đến trang 09)
16-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đổi các trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập. (từ trang 10 đến trang 12)
16-04-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015 và định huớng đến năm 2020. (từ trang 13 đến trang 18)
16-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện. (từ trang 19 đến trang 23)
16-04-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 24 đến trang 30)
16-04-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 31 đến trang 33)
16-04-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 34 đến trang 35)
16-04-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá X. (trang 36)
12-04-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2010. (từ trang 37 đến trang 39)
16-04-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi và công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010. (từ trang 40 đến trang 42)
21-04-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn cho cây trồng, đảm bảo nước sinh hoạt cho người và nước uống cho vật nuôi năm 2010. (từ trang 43 đến trang 45)
5,893,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner