Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 10-10-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-09-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 04 đến trang 15)
28-09-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 16 đến trang 23)
28-09-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 24 đến trang 32)
02-10-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 33 đến trang 50)
08-10-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 51 đến trang 57)
11-09-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 58 đến trang 63)
11-09-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 64 đến trang 69)
11-09-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 70 đến trang 75)
11-09-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 76 đến trang 81)
11-09-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 82 đến trang 88)
11-09-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 89 đến trang 93)
11-09-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 94 đến trang 99)
11-09-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. (từ trang 100 đến trang 104)
25-09-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (từ trang 105 đến trang 107)
25-09-2009 Quyết định số 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 108 đến trang 119)
18-09-2009 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. (từ trang 120 đến trang 142)
5,802,197 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner