Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. 
25-07-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi. 
14-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. 
08-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Quảng Ngãi. 
07-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. 
07-07-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi. 
07-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. 
09-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. 
06-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. 
30-05-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giải thể Ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Lao động thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Quảng Ngãi. 
29-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi. 
12-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. 
07-03-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thành phố Quảng Ngãi. 
04-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 
29-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
5,800,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner