Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ -HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 
27-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về Đề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hoá dân tộc Kor - huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 
27-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,801,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner