Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp huyện Sơn Hà. 
08-11-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà. 
09-06-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 30a), Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà (Gọi tắt là Tổ công tác 30a). 
14-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Sơn Hà. 
16-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà. 
20-12-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính trong huyện. 
23-06-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Hà. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,828,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner