Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 
16-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
16-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà. 
23-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015. 
23-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
14-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về Đề án phát triển chăn nuôi huyện Sơn Hà giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. 
14-07-2009 Nghị quyết số 02 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về bãi bỏ một số khoản tại Điều 1-Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 tại Đề án phát triển Giao thông nông thôn- Miền núi huyện Sơn Hà, giai đoạn 2006-2010. 
14-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
16-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà đề án xây dựng và phát triển trường bán trú dân nuôi giai đoạn 2008 - 2012. 
16-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2008 -2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 
17-07-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Hà, thời kỳ 2006 - 2010. 
17-07-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
17-07-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,828,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner