Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 
05-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới. 
08-09-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Hành. 
28-08-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - làng nghề Đồng Dinh thuộc UBND huyện Nghĩa Hành. 
04-08-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Nghĩa Hành. 
04-08-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Nghĩa Hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
04-08-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
02-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Nông - Lâm -Thuỷ sản. 
29-06-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường. 
29-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Nghĩa Hành. 
29-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Hạ tầng kinh tế huyện Nghĩa Hành. 
28-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hành. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,802,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner