Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân huyện Minh Long ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc giải thể Uỷ ban dân số gia đình và Trẻ em huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc giải thể Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Công thương huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc đổi tên Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao thành Phòng Văn hoá và Thông tin, huyện Minh Long. 
14-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc thành lập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Minh Long. 
20-04-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng huyện Minh Long. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,802,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner