Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về việc thông qua Đề án phát triển Du lịch Đức Phổ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. 
17-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
17-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
25-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. 
25-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,801,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner