Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
21-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về dự toán thu và phân bổ chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về Chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện. 
21-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về nhiệm vụ năm 2008. 
29-06-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2006. 
29-06-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc thông qua Kế hoạch xây dựng Chuẩn Quốc gia về y tế xã đến năm 2010 huyện Bình Sơn. 
29-06-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn về việc thông qua Đề án xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đến năm 2010 huyện Bình Sơn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,803,407 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner