Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện Ba Tơ. 
24-10-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ. 
23-07-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Ba Tơ. 
05-08-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ. 
13-11-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ, giai đoạn 2006 – 2010. 
20-06-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
15-06-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010. 
06-06-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
10-05-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Ba Tơ. 
25-04-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,828,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner