Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
28-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 
27-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2009 - 2013. 
27-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
03-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ đến năm 2010. 
22-05-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Tiểu dự án chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2010. 
22-05-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ thời kỳ 2006 - 2010. 
24-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án đặt tên gọi cho các tuyến đường nội thị, gắn biển số nhà và tên gọi công trình công cộng thuộc khu vực thị trấn Ba Tơ. 
24-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về phân bổ vốn đầu tư năm 2008. 
24-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc chuẩn y quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 
24-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2008. 
24-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2008. 
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án định hướng phát triển dịch vụ thương mại – du lịch huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc phát triển giao thông nông thôn đường bộ huyện Lý Sơn, giai đoạn 2006 - 2010. 
01-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2006 – 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
5,828,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner