Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 17-01
9 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 30-01
2 văn bản
 
Số 04  ngày 29-02
6 văn bản
 
Số 05  ngày 26-3
8 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 16-4
10 văn bản
 
Số 08  ngày 16-5
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 18-6
10 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 02-7
6 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 26-7
14 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 31-7
11 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 28-8
10 văn bản
 
Số 19  ngày 29-9
11 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 12-10
11 văn bản
 
Số 22 + 23 + 24  ngày 29-10
10 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 21-11
8 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 14-12
11 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 24-12
12 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

157 văn bản gồm 94 văn bản quy phạm pháp luật và 63 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
11 văn bản
 
Tháng 02-2012
6 văn bản
 
Tháng 3-2012
8 văn bản
 
Tháng 4-2012
10 văn bản
 
Tháng 5-2012
8 văn bản
 
Tháng 6-2012
10 văn bản
 
Tháng 7-2012
31 văn bản
 
Tháng 8-2012
10 văn bản
 
Tháng 9-2012
11 văn bản
 
Tháng 10-2012
21 văn bản
 
Tháng 11-2012
8 văn bản
 
Tháng 12-2012
23 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
63 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
6 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
7 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
15 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
9 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu
1 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
6 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
3 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
6 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ
4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
10 văn bản
 
Lĩnh vực khác
8 văn bản
 
Môi trường
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
7 văn bản
 
Pháp luật
2 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
2 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu
3 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
4 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
5 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
7 văn bản
 
Thương mại.
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
27 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
2 văn bản
 
 
5,799,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner