Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
16 văn bản
 
Số 03  ngày 16-02
6 văn bản
 
Số 04  ngày 18-3
6 văn bản
 
Số 05  ngày 15-4
6 văn bản
 
Số 06  ngày 05-5
10 văn bản
 
Số 07  ngày 01-6
3 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 30-6
11 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 10-7
4 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 25-7
17 văn bản
 
Số 14  ngày 05-8
9 văn bản
 
Số 15  ngày 20-8
5 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 30-8
4 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 05-9
3 văn bản
 
Số 20  ngày 20-9
6 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 10-10
16 văn bản
 
Số 23  ngày 10-11
4 văn bản
 
Số 24  ngày 10-12
6 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 20-12
19 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

151 văn bản gồm 114 văn bản quy phạm pháp luật và 37 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
16 văn bản
 
Tháng 02-2009
6 văn bản
 
Tháng 3-2009
6 văn bản
 
Tháng 4-2009
6 văn bản
 
Tháng 5-2009
10 văn bản
 
Tháng 6-2009
14 văn bản
 
Tháng 7-2009
21 văn bản
 
Tháng 8-2009
18 văn bản
 
Tháng 9-2009
9 văn bản
 
Tháng 10-2009
16 văn bản
 
Tháng 11-2009
4 văn bản
 
Tháng 12-2009
25 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
26 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
76 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
12 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
2 văn bản
 
 
5,799,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner