"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc.

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư.

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới.
Tải văn bản về:  
Highslide JS
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày đăng Công báo:
Số trang:
Số Công báo:


Số lượt truy cập: 4595329
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768