"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mức lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
(Xem toàn văn)  
Tải văn bản về: 
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư
Ngày ban hành: 09/01/2013
Ngày có hiệu lực: 18/01/2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày đăng Công báo: 05/02/2013
Số trang: 1
Số Công báo: 03 + 04

Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế: - Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Số lượt truy cập: 1501301
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768