"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 30 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 260
13-05-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý. 276
19-05-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 291
23-05-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 295
23-05-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi. 304
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2016 Quyết định số 224/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 313
19-05-2016 Quyết định số 231/QĐ-UBND ban hành Quy định đăng ký giao ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các khối, cụm thi đua của tỉnh. 322
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 334
17-05-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 339
26-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2016. 341
3,801,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner