"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2015 Ngày 31 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 03
20-07-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. 08
20-07-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 12
20-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 14
20-07-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 15
20-07-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
23-07-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
23-07-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. 66
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2015 Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh. 70
5,549,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner