"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2015 Ngày 04 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”. 03
16-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 05
26-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
26-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. 30
29-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015. 56
15-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015. 62
27-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản. 69
3,801,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner