"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2015 Ngày 24 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
27-08-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14
31-08-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 50
14-09-2015 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 66
14-09-2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 68
15-09-2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND ban hành Qui chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2015”. 87
22-09-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 90
5,577,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner