"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2014 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 03
16-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. 10
16-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015. 50
16-12-2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 93
16-12-2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 101
16-12-2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 103
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 106
26-12-2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 125
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2014 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thành lập một số thôn mới, tổ dân phố mới thuộc các xã, thị trấn của huyện Trà Bồng. 134
16-12-2014 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 141
16-12-2014 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 145
5,549,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner