"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2014 Ngày 07 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
28-02-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2014 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn đến năm 2015. 21
17-02-2014 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 56
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2014 Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013. 63
14-02-2014 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch thuật Quảng Ngãi. 78
28-02-2014 Quyết định số 261/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 85
20-02-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 93
26-02-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2014. 97
5,577,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner