"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2013 Ngày 04 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
22-11-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 06
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
06-11-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện Ba Tơ. 14
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
21-11-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Tây. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2013 Quyết định số 285/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá bồi thường đất và tài sản gắn liền trên đất áp dụng cho huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 29
22-11-2013 Quyết định số 293/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
26-11-2013 Quyết định số 296/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2013 Quyết định số 1686/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 104
27-11-2013 Quyết định số 1881/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 117
5,549,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner