"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23 + 24           Năm 2012 Ngày 29 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
15-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 42
24-10-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 – 2015. 54
25-10-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 95
22-10-2012 Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về Nhà ở trên địa bàn tỉnh. 101
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2012 Quyết định số 1532/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, chăm sóc, sử dụng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 107
15-10-2012 Quyết định số 1535/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức. 114
15-10-2012 Quyết định số 1537/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức. 127
22-10-2012 Quyết định số 1577/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi với tổ chức, cá nhân. 140
22-10-2012 Quyết định số 1578/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi. 146
5,506,764 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner