"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2012 Ngày 29 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh đến năm 2020. 11
27-08-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. 42
21-09-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những tháng cuối năm 2012. 45
27-09-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 50
21-09-2012 Quyết định số 1387/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 53
24-09-2012 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Long. 61
24-09-2012 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Màu. 63
24-09-2012 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Y tế xã Sơn Liên. 65
27-09-2012 Quyết định số 1425/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 67
5,506,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner