"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 18 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi. 03
14-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 09
14-06-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ Di tích Quốc gia Trường Lũy tỉnh Quảng Ngãi. 19
14-06-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2012 Quyết định số 89/QĐ-UBND ban hành Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi trong năm 2012. 48
22-05-2012 Quyết định số 738/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 51
29-05-2012 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi. 61
06-06-2012 Quyết định số 849/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 63
14-06-2012 Quyết định số 897/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phát triển Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2012 – 2015. 68
5,506,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner